PIX

El Programa d´Innovació en Xarxa possibilita la posada en marxa i experimentació d´innovacions educatives rellevants a l´aula. Amb el PIX potenciem:

- Innovació col.laborativa i en xarxa

- Fomentar la proposició de projectes i l´opinió

- Cercar l´aplicabilitat, transferència i generalització