L'escola que volem

La xarxa d´escoles de Jesuïtes Educació tenim el compromís d´una profunda transformació de l'educació. Volem construir una nova escola amb un nou model, basat en els principis i valors de la pedagogia ignasiana, avenços de la pedagogia, psicologia i neurociència.

  • És molt important tenir el punt de vista de l´alumnat a l´hora de crear un nou model pedagògic ja que ells són qui viuen directament l'aplicació.

 • L'escola que volem
  • Evangelitzadora

   Una escola evangelitzadora que ajuda els seus alumnes a fer projectes vitals forts per ser persones competents, conscients, compassives i compromeses.

  • Humanista

   Una educació que cerca el desenvolupament emocional i intel·lectual. Desenvolupem les intel·ligències múltiples i el treball per competències.

  • Del segle XXI

   Conscients de que la societat del segle XXI és diferent de la del segle XX. Posem l´alumne al centre del procés d´ensenyament i aprenentatge, per integrar coneixement i saber d´una manera molt més experiencial.

  • Nou model pedagògic: MENA

   Basat en l´essència de la pedagogia ignasiana, els elements fonamentals de la pedagogia de l´aprenentatge i recents aportacions de la neurociència.

  • Suport als educadors

   Una escola que dóna suport, acompanyament, formació i posada e marxa d´un itinerari professional, al desenvolupament humà i professional dels seus educadors.

  • Físicament diferent

   Una escola que ha renovat completament els seus espais per adaptar-los a la nova dinàmica del nou model pedagògic.

  • Un pati educatiu

   Els patis es consideren també espais educatius i han esdevingut espais agradables per a la relació, convivència i joc.

  • Nou model organitzatiu

   Un nou model organitzatiu i de gestió basat en una reorganització general de processos, una nova estructuració dels serveis en xarxa, una intensificació i millora de les eines informàtiques per donar més bon suport als educadors.

  • Facilitadora d´experiències de fe i compromís

   Integra plenament una educació vivencial de la fe i de compromís social com a itinerari personal i comunitari.

  • Estimulació primerenca

   S´incorpora l´estimulació primerenca, cognitiva i emocional, com a metodologia per reforçar el desenvolupament neuronal que contribueix al bon aprenentatge.

  • Integrada i interrelacionada

   L´escola integra i interrelaciona, en un sol projecte educatiu, les activitats culturals, esportives i musicals que realitza al llarg de la setmana per al desenvolupament integral de l´alumne com a persona.

  • Sensible amb el medi ambient

   Un element important del projecte educatiu integral que fa que el centre sigui, en si mateix, una font d´amor i respecte i custòdia de la Terra.

  • Catalana i oberta al món

   Una escola catalana, oberta i compromesa amb els seu entorn i el mon global, que viu quotidianament la dimensió internacional.

  • Formació professional integrada

   Gran protagonista a les escoles que l´ofereixen, s´ha integrat en xarxa en una sola FP en tres campus. Incorporant el servei formatiu a les empreses i la formació dual.

  • Batxillerat internacional

   El batxillerat s'estructura també en xarxa i ofereix especialitzacions potents per escoles i una divisió específica de batxillerat internacional jesuïta integrat en una xarxa mundial.

  • En xarxa jesuïta

   Les escoles de Jesuïtes Educació treballen integradament i en xarxa entre si, com una sola institució, en un ampli espai col.laboratiu amb la resta d´escoles jesuïtes d´Espanya, d´Europa i del món.

  • Amb persones vocacionades i compromeses

   Tots aquests canvis permeten, mitjançant l´acompanyament personal, formar persones amb una forta identitat pròpia i un molt bon projecte vital basat en la seva vocació i compromís. Persones flexibles i obertes al canvi, amb una profunda espiritualitat i vida interior inspirades en el magis ignasià.